Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Rundt om linjen

Den almindelige faglige undervisning foregår på Engstrandskolen og opfylder og følger de fælles mål og krav i folkeskoleloven.

Om linjen

Undervisning

Du har 35 undervisningstimer om ugen ligesom andre udskolingselever. Du modtager undervisning i alle de faglige fag og får en almindelig afgangsprøve, hvilket betyder at du på lige fod med andre, kan søge ind på ungdomsuddannelser.

På linjen vil der også være et øget fokus på den skolemæssige understøttelse af din eliteidræt igennem eksempelvis idrætsvalgfag, undervisning i korrekt kost, mulighed for coaching, mental træning, psykologi mm.
Timerne til lektiehjælp og understøttende undervisning bruges til morgentræning, elite- og træningsmæssige understøttelse og lektiehjælp. Lektiehjælpen foregår sammen med de resterende elever på skolen.

Du får en computer stillet til rådighed i de tre år, hvor du går på eliteidrætslinjen.

Hvis du af får en skade eller af en anden årsag ikke længere kan dyrke sport eller sport på eliteniveau, har du stadig ret til at gå på linjen sammen med sine kammerater.

Du er altid velkommen til at lade dig indskrive på din distriktsskole. Det kan dog ikke garanteres, at du kan få plads på din tidligere skole, hvis denne ikke var distriktsskolen.

Lærerne

De lærere som er tilknyttet linjen har en særlig forståelse for, at du i perioder kan have meget træning eller konkurrencer og derfor være fraværende. 

Fravær skal altid godkendes af skolens ledelse. Lærerne har også blik for at hjælpe dig med at finde en god balance imellem din uddannelse og eliteidrætten.

Koordinatoren

Linjen har tilknyttet en eliteidrætskoordinator, som er det omdrejningspunktet for linjen i hverdagen. Koordinatoren har bl.a. ansvaret for at alle elever har et morgentræningstilbud, at koordinere med idrætforeningerne og dine lærere. 

Det er koordinatoren, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om eliteidrætslinjen.

Samarbejde mellem forældre og skole

Som forældre til en elev på eliteidrætslinjen, skal I forvente et udvidet skole/hjemsamarbejde. Det betyder, at der vil blive afholdt informationsaftener, forældremøder og samtaler som dels har et skolemæssigt fokus og dels et idrætsmæssigt fokus, som vi forventer, at I deltager I.
Forventninger til de elever og forældre

Forventninger til forældre

  • Vi forventer at dine forældre bakker op om dit ønske om at blive optaget på eliteidrætslinjen og støtter dig i både at passe din skole, herunder lektier, og din elitesport. 
  • De deltager aktivt i de arrangementer, som du og dine forældre bliver inviteret til.
  • De er indforstået med, at der er behov for ekstra forældreinvolvering eksempelvis tæt kontakt til koordinator og sportsklub og god kost i hjemmet. 
  • Dine forældre kontakter eliteidrætskoordinatoren, hvis der opstår situationer som har/kan få indflydelse på din skolegang eller din eliteidræt. 

Forventninger til elever

  • Vi forventer at du er indforstået med at der er de samme faglige forventninger til dig, som til skolens øvrige elever dvs. at du møder op til dine timer, deltager aktivt og laver dine lektier. 
  • Du deltager fuldt ud i morgentræningstilbuddet med mindre andet er aftalt mellem dig, elitekoordinatoren eller de respektive morgentrænere.
  • Du melder afbud til din træner, hvis du er syg eller forhindret i at deltage i morgentræningen. 
  • Du passer din træning og de aftaler som du indgår med koordinatoren og din idrætsforening. 
  • Du deltager aktivt i de specielle tilbud, som vi arrangerer.
  • Du henvender dig til koordinatoren, hvis der opstår situationer, som har indflydelse på din skolegang eller eliteidræt.