Idrætsforeningerne

Her kan du læse mere om, hvilke idrætsforeninger der er tilknyttet eliteidrætslinjen, og hvilke forventninger linjen har til foreningerne.

Forventninger

Eliteidrætslinjen har en række forventninger til de tilknyttede klubber og morgentrænere: 

  • Idrætsforeningerne afholder morgentræning i det omfang de har mulighed for det. Derudover har din klub en løbende dialog med koordinatoreren om din træning og udvikling. 
  • Al morgentræning skal være afsluttet, så du er tilbage på Engstrandskolen og klar til at modtage undervisning kl. 10.20.
  • Foreningerne skal hjælpe dig med at udfylde side 2 i ansøgningskemaet, før du ansøger. 
  • Idrætsforeningerne indgår i dialog med koordinatoren om, hvordan du får det optimale ud af morgentræningstilbuddet uanset om du har morgentræning i din egen forening, i en anden forening eller i skoleregi.
  • Morgentræneren skal registrere elevfravær og videregive informationerne til koordinatoren.

Morgentræning

Idrætsforeningerne vil stille en træner til rådighed for eleverne om tirsdagen og torsdagen.

De foreninger som ikke har denne mulighed, kan enten lave aftaler med andre foreninger om, at deres eliteidrætselev deltager til en morgentræning hos dem, eller lave aftaler med eleven om hvordan morgentræning kan gennemføres på skolen.